regio Amsterdam
+31 6 33686494
mail@saskiavliek.nl

Kunst op de anderhalve meter – vijf kleine musea

Enprofil Culture en Learning

Kunst op de anderhalve meter – vijf kleine musea

Kunst op de anderhalve meter

mijn top 5 kleine musea in Noord-Holland

Kleine musea anderhalf-meter-proof ?

Vanaf gisteren konden we weer een museum bezoeken maar met een online ticket en een tijdslot in te richten. In Noord-Holland experimenteren veel culturele organisaties met digitale toegang tot hun collecties en producten. Ook bereiden zij zich voor op de 1,5 meter samenleving. Maar voor filmhuizen en kleinere musea is dit een lastige opgave om de randvoorwaarden te scheppen voor heropening.
Maar kleinere musea moeten in beeld! Zij worden vaak vergeten omdat ze het hoofd boven water moeten houden, afhankelijk zijn van een kleine groep donoren en geen astronomisch budget hebben voor marketing. Daardoor zijn zij niet altijd voldoende zichtbaar. Ik maak mij sterk om kleine musea zo veel mogelijk te helpen bij het online zichtbaar zijn en keuzes te maken in hun strategie.

Maak jij kennis met mijn top 5 kleinere musea in Noord Holland ?

Museum of Humanity
Huys Auerhaen
Zaansche Molen
Sterkenhuis Bergen
Honig Breethuis

In de provincie Noord-Holland belangrijke erfgoed locaties van nationaal belang te vinden. Belangrijk want hier draagt de culturele en creatieve sector in grote mate bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling. “De Provincie Noord Holland verkent vanaf mei 2020 de schade door de coronacrisis bij culturele instellingen en onderzoekt hoe de crisis kan worden verzacht. De provincie Noord-Holland wilde eerst een goed beeld krijgen van de gevolgen van de coronacrisis om te bepalen of en hoe wij gemeenten en organisaties kunnen ondersteunen”, aldus Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: ”Wij krijgen veel signalen van gemeenten en culturele instellingen over financiële problemen in de culturele sector. De roep om ondersteuning is luid, omdat veel instellingen geen of slechts gedeeltelijk ondersteuning krijgen van het Rijk ”.

Eerlijk zullen we alles delen